ساعت کاری از 9 صبح تا 8 بعد از ظهر
تهران_ جنت آباد جنوبی
021-22-35-3570
ساعت کاری از 9 صبح تا 8 بعد از ظهر
02122353570
تهران جنت آباد جنوبی
جستجو

لابراتوار دندانسازی اسپید

ساخت دندان مصنوعی، طبیعی!

با ما شما تماس می گیریم

آماده سازی فرم
لطفا صبر کنید

سید ذبیح اله میرعبداله
سید ذبیح اله میرعبداله

دندانساز- مدیر و موسس اسپید

ورودی سال 1376 دانشگاه تهران_ مربی دانشکده دنـدانـپزشـکی پردیـس دانشـگاه تـهران